Մեր արտադրանքը

  • Սառը գլանվածքի արտադրություն

    Սառը գլանվածքի արտադրություն

    Դիմում: Այն լայնորեն օգտագործվում է ընդհանուր կառուցվածքային մասերի և դրոշմման մասերում շինարարական մեքենաների, տրանսպորտային մեքենաների, շինարարական մեքենաների, բարձրացնող մեքենաների, գյուղատնտեսական մեքենաների և թեթև արդյունաբերության և քաղաքացիական արդյունաբերության մեջ: